Skip to main content

FAQ

Her kan du få svar på de mest generelle spørgsmål, vi modtager. Finder du ikke svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Der er 250 timers undervisning på et år. De er fordelt på aftenundervisning mandage og onsdage kl. 17-21, weekendworkshops, der især finder sted i perioden frem mod talentlinjens årlige revyforestilling i foråret, ekskursioner mv.  

Talentlinjen for revy er ikke SU berettiget. Man skal have mindst 23 ugentlige skemalagte timer for at opfylde SU kravene, og talentlinjen for revy har gennemsnitligt 10 skemalagte timer om ugen.

Nej – Revyskolen har ikke et formaliseret samarbejde med ungdomsuddannelserne.

Ansøger skal som minimum være fyldt 15 år, når undervisningen går i gang i uge 35. Ansøger skal maksimum være fyldt 25 år på ansøgningstidspunktet. Der kan i ganske særlige tilfælde søges dispensation for den øvre aldersgrænse, men ikke den nedre.

Du kan godt kombinere din uddannelse på Revyskole med en anden ungdomsuddannelse eller videregående uddannelse, da vores undervisning typisk ligger i aftentimer og enkelte weekender. Man kan også sagtens passe et arbejde, hvis det lægges uden for undervisningstiden.

Nej. Du vurderes på baggrund af dit revytalent til optagelsesprøven, ikke på baggrund af dit uddannelsesniveau.   

Sidste optagelsesrunde i 2021 primo september.

Tilmeldingsfrist senest d. 31. august 2021

Læs mere under optagelsesprøve 

I 2021 er der deadline for tilmelding den 8. august.

Du får senest den 20. maj 2021 svar på, om du skal til optagelsesprøve.
Hvis du inviteres til og deltager i optagelsesprøven den 22. maj vil du et par dage efter optagelsesprøven få et skriftligt svar, hvor der står, om du er blevet optaget eller ej. Hvis du ikke er blevet optaget vil du modtage en konstruktiv tilbagemelding om, hvad du eventuelt kan arbejde videre med.

Revyskolens første hold starter til september 2021.

Deltagelse i undervisningen på talentlinjen obligatorisk, og der er mødepligt. Ved fravær over 20 % ved slutningen af et semester bliver eleven udmeldt af talentlinjen. Der kan dispenseres ved særlige forhold som f.eks. sygdom eller uddannelsesaktiviteter. Desuden forpligter du dig til at betale deltagergebyr på 2500 kr. pr. år.

Talentskolen er finansieret af Guldborgsund Kommune, men der er en deltagerbetaling på 2.500 kr. om året.

Guldborgsund Revyskole er godt i gang med at sammensætte et stærkt underviserteam, der vil guide de unge revytalenter godt på vej i revyens og scenekunstens verden: Flemming Krøll (Revyskuespil, tilrettelæggelse af forårets revyforestilling mm.), Henrik Lykkegaard (Revyskuespil og tekstproduktion), Mick Øgendahl (Komik og tekstproduktion), Joy Maria Frederiksen (Monolog & sketcharbejde), Jørgen Bonde (Pianist & Kapelmester), Ole Rasmus Møller (Stemme og sangteknik), Katrine Bonde Halby (Krop og bevægelse), Donald Andersen (Timing). Yderligere information om talentlinjens undervisere vil løbende blive opdateret på hjemmesiden.

Revyskolen ligger på Kulturforsyningen, Voldgade 1, 4800 Nykøbing Falster.

Ja, hvert forår og dvs. både 1. og 2. år vil der være en revyproduktion.