Skip to main content

Formål med Revyskolen

Formålet med talentlinjens grundkursus i revy og scenekunst er at bidrage til at stimulere den lokale, regionale og nationale kunstneriske fødekæde inden for revy og scenekunst. Samt spille en aktiv rolle i Guldborgsund Kommune med fokus på nuværende og fremtidige bosætnings-, dannelses- og uddannelsesstrategier. 

Med denne talentlinje vil Guldborgsund Kommune tilbyde unge mellem 15-25 år en scenekunstfaglig, personligt udviklende, progressiv og bredt kvalificerende undervisning på grundkursusniveau i et toårigt talentforløb. Der bliver derfor lagt stor vægt på at eleverne tilegner sig grundlæggende viden og revyens og scenekunstens udvikling og dramaturgi. 

Som elev på Guldborgsund Revyskole vil elevens evner og motivation afklares og ydermere understøtte forberedelsen til en eventuel optagelse på en videregående uddannelse indenfor scenekunst. 

Hvert år vil Revyskolens elever indgå i et kvalificeret, aktivt og selvstændigt skabende samspil, herunder en produktion af en årlig revy. Revyskolen vil fokusere på at samarbejde med kulturinstitutioner, skoler, ungdomsuddannelser, foreninger og private aktører lokalt, regionalt, nationalt og internationalt. Herunder skal den årlige revyproduktion etablere skabende tværæstetiske samarbejder med eksterne partnere

Målgruppe


Revylinjen er for unge mellem 15-25 år med høje skuespilambitioner, der elsker at stå på en scene og mestrer kunsten at få latteren frem i publikum. Som revyskuespiller skal man kunne danse og synge og skifte hurtigt og præcist mellem forskellige karakterer – og hvis scenekunsten gerne må være legende, sjov, have samfundskritisk bid, sproglig finesse og gakkede udfald, så er den nye talentlinje for revy og scenekunst måske noget for dig!

Optagelsesprøven

Optagelsesprøven finder sted d. 15. maj 2021 og varer ca. 10-12 minutter.

Til prøven skal du:

  • Fremføre en kort monolog (udleveres af revyskolen pr. mail, hvis du inviteres til optagelsesprøven)
  • Fremføre egen eller andres tekst, der udtrykker humor/samfundssatire
  • Fremføre en sang (udleveres af revyskolen pr. mail, hvis du inviteres til optagelsesprøven)
  • Danse en kort koreografi

1) Monolog:
Revyskolen vil inden optagelsesprøven fremsende 4-5 monologer, og du skal til optagelsesprøven fremføre den, der passer bedst til dig. Derudover skal du fremføre egen eller andres tekst, der udtrykker humor/samfundssatire

Når du vælger dine tekster, er det vigtigt, at de fortæller noget om dig. Talentlinjen for revy og scenekunst bygger på en lang revytradition, og til optagelsesprøven vil vi gerne se DIT personlige bud på, hvordan tradition og fornyelse kan gå hånd i hånd. Formålet med de to monologer er at fremføre eksempler på, hvordan revyens grundelementer som humor, samfundskritik, dans/bevægelse og sang kan balancere. Du bestemmer selv, hvordan du vil gøre det, men det er oplagt, at dine to monologer adskiller sig fra hinanden, så de viser, at du er alsidig og mestre revyens karakter- og genreskift.

2) Sang:
Sang er en vigtig del af revygenren, og derfor skal du synge en sang til optagelsesprøven. Du vil inden optagelsesprøven få fremsendt sang, evt. sange af revyskolen, så du kan øve dig.

3) Bevægelse & dans:
Du vil blive bedt om at danse en kort koreografi, som indøves på stedet. Hav løst tøj og kondisko på og medbring vandflaske.

 

Vurdering
Du vurderes ud fra din evne til af fremføre din karakter, herunder hvordan humor, samfundskritik, dans/bevægelse og sang kan balancere. Vi vurderer dig også ud fra dine sangtekniske færdigheder og din evne til at kommunikere en historie, en stemning og et budskab via sang og dans.

Desuden kigger vi på, hvordan netop DU kan bidrage til fremtidens revy, ligesom vi tager hensyn til sammensætningen, dynamikken og diversiteten i det samlede revy-team på 12 elever.  

 

Svar på prøven:
Alle elever får skriftligt svar inden for et par dage med konstruktive bud på, hvad man eventuelt kan arbejde videre med, hvis man ikke er kommet ind denne gang.

 

Aldersgrænse:
Ansøger skal som minimum være fyldt 15 år, når undervisningen går i gang i uge 35. Ansøger skal maksimum være fyldt 25 år på ansøgningstidspunktet. Der kan i ganske særlige tilfælde søges dispensation for den øvre aldersgrænse, men ikke den nedre.

 

Censorer til optagelsesprøven 2021:
Flemming Krøll: Kunstnerisk leder af talentlinjen for revy og scenekunst.
Jørgen Bonde: Pianist/kapelmester
Katrine Bonde Halby: Dans/bevægelse. 

Har du spørgsmål til optagelsesprøven kan du kontakte kulturkonsulent Diana Gerlach: mail: dg@guldborgsund.dk

Om revygenren

Nykøbing Falster har en lang tradition for revy. Revyen er en genre inden for scenekunsten, der kræver meget af en skuespiller, og hvor kontakten til publikum er noget helt særligt. Revyen har rødder mere end 170 år tilbage i tiden. I Nykøbing Falster blev den første revy spillet i 1912, og hver sommer gæster omkring 30.000 publikummer landets pt. næststørste største revy på det stemningsfyldte Nykøbing Falster Teater.

Revyen forholder sig til samtiden på en helt unik måde som en aktuel, politisk og virkelighedsnær kommentar til vores liv og dem, vi er. I revyen hænger humor, satire og parodier sammen med både eftertænksomhed og en spiddende kritik af autoriteter, hykleri og tendenser i samfundet. Tabuer brydes, og ingen skånes. Det er ikke et tilfælde, at revyen fx blomstrede under 2. verdenskrig, hvor et folkeligt oprør mod den tyske besættelse kom til udtryk gennem den berømte vise ’Man binder os på mund og hånd’, skrevet at Poul Henningsen og sunget af Liva Weel. Herom sagde Poul Henningsen selv: "Hvis visen skal være et våben, som den altid har været det, også storpolitisk, så må man både more og mene...".

Revyen har også været inspiration for nutidens unge komikere da de lavede TV-programmet Live fra Bremen. Revyen har en lang historie, og med den nye talentlinje for revy bliver grundstenene til FREMTIDENS REVY lagt i Nykøbing Falster.

Ansøg om optagelse