Skip to main content

Frist for at ansøgninger til optagelsesprøven er 8. august

Ansøgning til optagelsesprøve 2021

Er du vores kommende elev på Revyskolen 2021-2023, så send til ansøgning til optagelsesprøven i dag. 

Alle der sender en ansøgning til optagelsesprøven vil efter d. 8. august modtage svar på mail om de er gået videre.

Vi glæder os til at læse jeres ansøgninger!

Ansøgning til optagelsesprøven

Til dig, der gerne vil søge optagelse


På talentlinjen for revy og scenekunst understøttes din scenekunstfaglige udvikling i en toårig periode, og linjen kan være med til at forberede dig på at søge optagelse på videregående kunstneriske uddannelser som f.eks. Den Danske Scenekunstskole og Musicalakademiet. Du kan også gå på talentlinjen for revy og scenekunst, hvis du har en interesse i at fordybe dig og blive udfordret sammen med andre i et kreativt og intenst fællesskab med fokus på revy og scenekunst, sang, musik mv. Et fællesskab, der med garanti sætter gang i både en personlig dannelsesrejse og udviklingen af dine scenekunstfaglige kompetencer.

Undervisningen består af 250 lektioner årligt. Lektionerne er fordelt på 2x4 timers aftenundervisning fra september til maj, weekendworkshops, der især finder sted i perioden frem mod talentlinjens årlige revyforestilling i marts, og hertil kommer ekskursioner mv. Undervisningen finder sted i det inspirerende og scenekunstfaglige miljø på Kulturforsyningen i Nykøbing Falster, der også huser Teatret Masken og Sprøjtehusteatret.   

På talentlinjen vil du arbejde intensivt med de tre grundlæggende scenekunstfaglige discipliner med relevans for revyen: karakterarbejde, sang og dans, ligesom du vil få et teoretisk og historisk indblik i revy og scenekunst.

Du kan gå på talentlinjen sideløbende med fx en ungdomsuddannelse eller et arbejde, og linjen er et scenekunstfagligt grundkursus på samme niveau som bl.a. de musikalske grundkurser, MGK.

Talentskolen er finansieret af Guldborgsund Kommune, men der er en deltagerbetaling på 2.500 kr. om året.

Der vil være optagelsesprøver i august 2021.
Hold øje med hjemmesiden her, eller kontakt kulturkonsulent Diana Gerlach, hvis du vil vide mere om talentlinjen. Mail:
dg@guldborgsund.dk, mobil 25181896.

Optagelsesprøven

Optagelsesprøven finder sted d. 15. august 2021 og varer ca. 10-12 minutter.

Til prøven skal du:

  • Fremføre en kort monolog (udleveres af revyskolen pr. mail, hvis du inviteres til optagelsesprøven)
  • Fremføre egen eller andres tekst, der udtrykker humor/samfundssatire
  • Fremføre en sang (udleveres af revyskolen pr. mail, hvis du inviteres til optagelsesprøven)
  • Danse en kort koreografi

1) Monolog:
Revyskolen vil inden optagelsesprøven fremsende 4-5 monologer, og du skal til optagelsesprøven fremføre den, der passer bedst til dig. Derudover skal du fremføre egen eller andres tekst, der udtrykker humor/samfundssatire

Når du vælger dine tekster, er det vigtigt, at de fortæller noget om dig. Talentlinjen for revy og scenekunst bygger på en lang revytradition, og til optagelsesprøven vil vi gerne se DIT personlige bud på, hvordan tradition og fornyelse kan gå hånd i hånd. Formålet med de to monologer er at fremføre eksempler på, hvordan revyens grundelementer som humor, samfundskritik, dans/bevægelse og sang kan balancere. Du bestemmer selv, hvordan du vil gøre det, men det er oplagt, at dine to monologer adskiller sig fra hinanden, så de viser, at du er alsidig og mestre revyens karakter- og genreskift.

2) Sang:
Sang er en vigtig del af revygenren, og derfor skal du synge en sang til optagelsesprøven. Du vil inden optagelsesprøven få fremsendt sang, evt. sange af revyskolen, så du kan øve dig.

3) Bevægelse & dans:
Du vil blive bedt om at danse en kort koreografi, som indøves på stedet. Hav løst tøj og kondisko på og medbring vandflaske.

 

Vurdering
Du vurderes ud fra din evne til af fremføre din karakter, herunder hvordan humor, samfundskritik, dans/bevægelse og sang kan balancere. Vi vurderer dig også ud fra dine sangtekniske færdigheder og din evne til at kommunikere en historie, en stemning og et budskab via sang og dans.

Desuden kigger vi på, hvordan netop DU kan bidrage til fremtidens revy, ligesom vi tager hensyn til sammensætningen, dynamikken og diversiteten i det samlede revy-team på 12 elever.  

 

Svar på prøven:
Alle elever får skriftligt svar inden for et par dage med konstruktive bud på, hvad man eventuelt kan arbejde videre med, hvis man ikke er kommet ind denne gang.

 

Aldersgrænse:
Ansøger skal som minimum være fyldt 15 år, når undervisningen går i gang i uge 35. Ansøger skal maksimum være fyldt 25 år på ansøgningstidspunktet. Der kan i ganske særlige tilfælde søges dispensation for den øvre aldersgrænse, men ikke den nedre.

 

Censorer til optagelsesprøven 2021:
Flemming Krøll: Kunstnerisk leder af talentlinjen for revy og scenekunst.
Jørgen Bonde: Pianist/kapelmester
Katrine Bonde Halby: Dans/bevægelse. 

Har du spørgsmål til optagelsesprøven kan du kontakte kulturkonsulent Diana Gerlach: mail: dg@guldborgsund.dk

Ansøgning til optagelsesprøven