Skip to main content

Optagelsesprøven

Optagelsesprøven varer ca. 10-12 minutter.

Til prøven skal du:

  • Fremføre en kort monolog (udleveres af revyskolen pr. mail, hvis du inviteres til optagelsesprøven)
  • Fremføre egen eller andres tekst, der udtrykker humor/samfundssatire
  • Fremføre en sang (udleveres af revyskolen pr. mail, hvis du inviteres til optagelsesprøven)
  • Danse en kort koreografi

1) Monolog:
Revyskolen vil inden optagelsesprøven fremsende 4-5 monologer, og du skal til optagelsesprøven fremføre den, der passer bedst til dig. Derudover skal du fremføre egen eller andres tekst, der udtrykker humor/samfundssatire

Når du vælger dine tekster, er det vigtigt, at de fortæller noget om dig. Talentlinjen for revy og scenekunst bygger på en lang revytradition, og til optagelsesprøven vil vi gerne se DIT personlige bud på, hvordan tradition og fornyelse kan gå hånd i hånd. Formålet med de to monologer er at fremføre eksempler på, hvordan revyens grundelementer som humor, samfundskritik, dans/bevægelse og sang kan balancere. Du bestemmer selv, hvordan du vil gøre det, men det er oplagt, at dine to monologer adskiller sig fra hinanden, så de viser, at du er alsidig og mestre revyens karakter- og genreskift.

2) Sang:
Sang er en vigtig del af revygenren, og derfor skal du synge en sang til optagelsesprøven. Du vil inden optagelsesprøven få fremsendt sang, evt. sange af revyskolen, så du kan øve dig.

3) Bevægelse & dans:
Du vil blive bedt om at danse en kort koreografi, som indøves på stedet. Hav løst tøj og kondisko på og medbring vandflaske.

 

Vurdering
Du vurderes ud fra din evne til af fremføre din karakter, herunder hvordan humor, samfundskritik, dans/bevægelse og sang kan balancere. Vi vurderer dig også ud fra dine sangtekniske færdigheder og din evne til at kommunikere en historie, en stemning og et budskab via sang og dans.

Desuden kigger vi på, hvordan netop DU kan bidrage til fremtidens revy, ligesom vi tager hensyn til sammensætningen, dynamikken og diversiteten i det samlede revy-team på 12 elever.  

 

Svar på prøven:
Alle elever får skriftligt svar inden for et par dage med konstruktive bud på, hvad man eventuelt kan arbejde videre med, hvis man ikke er kommet ind denne gang.

 

Aldersgrænse:
Ansøger skal som minimum være fyldt 15 år, når undervisningen går i gang i uge 35. Ansøger skal maksimum være fyldt 25 år på ansøgningstidspunktet. Der kan i ganske særlige tilfælde søges dispensation for den øvre aldersgrænse, men ikke den nedre.

 

Censorer til optagelsesprøven 2021:
Flemming Krøll: Kunstnerisk leder af talentlinjen for revy og scenekunst.
Jørgen Bonde: Pianist/kapelmester
Katrine Bonde Halby: Dans/bevægelse. 

Har du spørgsmål til optagelsesprøven kan du kontakte Kulturskolen, e-mail: revyskolen@guldborgsund.dk